Att skriva, Det kreativa flödet

Författare

Ordet författare. Det är så läskigt och för mig ligger så mycket prestige i det ordet. När får man kalla sig författare?

Vissa skulle nog säga att man är författare när man ger ut en bok, eller blir publicerad, vilket jag nog själv alltid tänkt. Men en vän framhärdade att man är författare när man känner att man måste berätta, när ordet tar över och det blir det viktigaste uttrycket du har. När orden formar sig i skrift och du skapar, med en drivkraft och vilja. När du tar klivet och prioriterar det skrivande ordet, när du är i en skapandeprocess. Då. Är. Man. Författare.

Jag kan med glädje säga att jag passar under båda kategorier. Jag har blivit publicerad på ett förlag, under ett annat namn, och jag är i en skapandeprocess och prioriterar mitt skrivande.  Efter att ha vridit, vänt och smakat på ordet, vågat säga det högt, känna in, så kan jag äntligen med stolthet säga att jag är en. Författare. Mariah Levicsek – Författare.