Det kreativa flödet

Möten

Att vara nyfiken på möten. På andra personer och vad de ”ger” dig. Utmaningar i former av åsikter, medhåll och igenkännande för att befästa det du tror på.

Under åren har jag träffat många olika slags människor. Människor jag känner mig hemma med och människor jag känner mig utanför och väldigt annorlunda med. Men alla har givit mig något, de har gett mig en ny pusselbit om vem jag är och vad jag står för. Jag har alltid fascinerats av möten, velat ”testa” vem jag är i olika situationer med olika personligheter för att se om det är ”jag”. Vem jag kan identifiera mig med då jag är omständlig och ändrar form i olika skeenden och perioder i livet.

Flertalet av mina vänner och bekanta utmanar mig i just detta. När jag var yngre strävade jag efter att ha vänner som var väldigt lika mig, att ha medhåll ifrån, att tycka likadant som. Idag strävar jag snarare efter ett ”open mind” hos de jag väljer ha nära mig. Att se olikheter och likheter som något som får mig att bredda min syn och min världsbild. Att lära mig saker jag inte kände till då det inte ligger i mitt intresse men helt plötsligt blir ett intresse då en vän pratar passionerat om det. Att hela tiden utveckla sig själv och sitt vetande. Jag är en människa som inte vill stå still utan väljer att sträva efter nya insikter i mitt liv. Att se alla möten med människor, både svåra som sänker mig mentalt och de som höjer min energi, som en ny bit av mig själv. Det gör livet mer intressant och dessutom mycket roligare. <3

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *